понеделник, 13 февруари 2012 г.

Светофар в полето

 
Корица

Къщичка вълшебна

Без врата е, без комин,
но – с голям прозорец син.
Чудно: как ли влезе в нея
параход огромен с кея,
как можа да побере
кораб, планина, море ...!
Но светликът щом угасне,
в нея нищичко не влиза.
Къщичка ли? Става ясно,
че това е ...

Телевизор

Огнената птица

Литна птица свръхюнашка,
с дълга огнена опашка –
среброкрила,
с луда сила
и със скорост непозната.
И лети тя към Луната,
към Уран, Нептун, Плутон ...
Рече дядо ми Антон:
– Не е птица бързолета,
а космическа ...

Ракета

Дядовият самолет

Там – над тинестото блато
нещо вие се крилато.
Дядо рече: – Самолет е!
Той при нас е само лете,
а през зимата е бил
в топлите страни край Нил.
Аз отвърнах: – Не е в ред,
дядо, твоят самолет,
щом над блатото хвърчи,
пък не чувам да бръмчи.
Май нещата си объркал,
Не е самолет, а ...

Щъркел

Хала огладняла

Невиждана хала,
година не яла,
в нивята нахълта
и житото гълта.
В устата зъбата
тя миг го премята,
зърната поглъща,
а сламата връща.
Каква ми ти хала,
година не яла!
Сред къра безкраен
се шири ...

Комбайн

Бивол

Черен бивол в черна угар
влачи седем тежки плуга,
и в браздите трудно ходи.
Биволарят не го води,
нито го в ярем зажегля,
а го яхва и потегля.
Биволът реве и крачи
седем тежки плуга влачи ...
Ха, кажете ми накратко,
бивол ли е или ...

Трактор

Котка ли е

Взе я тaтко още лани.
Тиха е, когато спи,
но щом почне да се храни
в стаята не се търпи:
мърка, лази по килима,
вдига врява за петима ...
Няма зъби, няма нокти,
тромава, без ловка крачка
котка ли е като котка,
или е ...

Прахосмукачка

Стоножка

Върху две тънки, дълги пръчки
върви стоножка с гъвкав гръб.
В главата има девет ръчки,
простора пълни с грохот тъп.
Върви през лято и през зима,
и в ясен ден, и в нощен мрак...
Стоножката неуморима
не е ли пътнишкият ...

Влак

Строител-великан

Нито гладен, нито жаден
виж, строител-великан
вдига сам панел грамаден
и нарежда го по план.
Вдига кофа – девет тона
към готовия кофраж
и налива сам бетона
чак на двайстия етаж.
Кой е този великан?
Та това е ...

Кулокран

Братче на морето

Родено е сред труд и песни.
С ръка не можеш го помести,
с уста не можеш го погълна.
Пълнее то сега край хълма
и на полята се раздава
за чест и хлебородна слава ...
Но стига приказки, че ето
познахте, вярвам, най-подир
това е братче на морето
и се нарича ...

Язовир

Звезден юнак

Ей юнакът, дето шета
сред звездите със ракета,
много книги е прочел
и е умен, и е смел ...
Кой е този победител
на Луната и звездите?
Има книги – рафт до рафт,
та е чуден ...

Космонавт

Возило без кормило

Имам си едно возило
без педали, без кормило ...
Влизам уж в автомобил,
а пък виж, че съм се скрил
в чудновато гардеробче.
Щом натисна вътре копче,
то понася ме с багаж
към последния етаж.
Аз съм пътник и шофьор
в този пъргав ...

Асансьор

Юначе

То е юначе без калпаче,
с глава овална или плоска.
За нищо друго то не плаче,
освен за нашата обноска.
Не плаче то за шоколади
и за гевречета горещи.
С устата си пирони вади
и стиска нажежени вещи.
В почуда тръпнат стари, млади ...
Очи пред него всеки блещи
и шепне:
– Брей, че яки ...

Клещи

Студеният склад

В дома ни вече има
малък склад.
И чудно нещо:
вън лято е горещо,
а във склада – люта зима!
Щом поискам аз да ям,
мама склада ще отвори,
че е пълен той догоре –
с масло, конфитюр, салам ...
Ех, за мен е туй хранилник,
а, за мама е ...

Хладилник

На пързалка

Стройна, тънка, дълга Лалка
се пързаля на пързалка
и с една-едничка кънка
върху ледената писта
тя чертае цифра тънка.
После буквичка изписва ...
Питаш: – Где е тая писта
и с едничка кънка – Лалка?
Май ти трябва помощ малка:
върху лист хартия чиста
се пързаля ...

Химикалка

Птица или бръмбар

С две криле е – не е птица,
нито пък е то мушица.
Като бръмбар също бръмка,
недалеч от дол и трънка.
И не кацва като птица
върху жица
или клон,
ами кацва с колесница
на площадка от бетон ...
Хайде, посрещни – с букет
този лъскав ...

Самолет

Приятел

Ей – на онзи тротоар
чака ни приятел стар.
Смигне ли с око червено
строго той предупреждава:
"Не, недейте преминава!"
Но с око щом жълто светне:
"Пригответе се!" – съветва.
С погледа си пък зелен
казва: "Идвайте при мен!"
Този наш приятел стар
се нарича ...

Светофар

Вечни пътници

Все пътуват, век след век
от един при друг човек.
Щом се трудим от зори
и трудът ни щом спори,
идват те добри при нас
и ни радват в труден час.
Вечни пътници добри,
зная аз, че сте ...

Пари

Дяволитото момченце

У дома седи момченце,
стиснало в ръка въженце.
С медено звънче звъни то
и е много гласовито.
И послушно е – каквото
да му викнеш на ухото
по въженцето за миг
ще препрати твоя вик
чак през девет планини.
Ни гласа ти то мени,
нито повишава тон ...
Казваме му ...

Телефон

Стрела

Край село Брястовица
над ливадите
и над просторните поля,
покрай шубраците и вадите
лети, лети една стрела.
И чудя се аз на стрелата
как ловко спуска се и вдига,
как плавно носи се с крилата
и никой как не я настига! ...
Стрелата,
литнала край Брястовица,
не се ли казва ...

Лястовица

Светофар в полето

Светофар стърчи в полето,
дето веят ветровете,
дето няма даже път.
Светофар, побит на прът,
свети там с око голямо
в жълто и зелено само.
Той в посока дясна-лява
облаците направлява.
Светофар е туй наглед,
а е цъфнал ...

Слънчоглед

Работливка

По невидими пътечки
мъкне сламки,
житце,
клечки: –
грижи се легло да има
и храна за цяла зима ...
– Ха, поспри и почини си!
Що за буболечка ти си?
Тя поспря в една канавка
и отвърна:
– Аз съм ...

Мравка

Гостенка

Всяка вечер тя пристига
с тежък кош – едва се вдига.
Коша на земята тръсва
и звезди в небето ръсва.
После – мила, тъмновежда,
в сънищата ни повежда
и, събрала пак звездите,
в ранна утрин тя отлита.
Гостенката с тежък кош
се нарича просто ...

Нощ

Чудо в Индия

В Индия е то познато –
тънко, дълго, очилато,
в кръг се вие, леко мига
и главата си надига.
Свирят ли му – врат издува
и започва да танцува ...
– Що е то? –попитах кака,
но и тя мълчи и чака
да и каже леля Добра:
– Ами че това е ...

Кобра

Будилник

Спах веднъж в колиба стара
край едно селце до Трън,
но в зори будилник звънна
и събуди ме от сън.
Този гласовит будилник,
златоперест, качулат,
със опашка сърповидна
е навсякъде познат.
Но нощувам ли в хотел,
там не буди ме ...

Петел

Живо фарче

Край пътечката в полето,
сред вечерната тъмница,
сам-самичко фарче свети
и в тревата то се мушка.
Ах, дали си има жица,
копче, стъкълце и крушка?
И защо – ту гaснe-свeтнe,
ту се люшне като в люлка? ...
Но захлупих го в ръцете
и видях, че е ...

Светулка

Но ако ...

Ако го нaпaднe враг
ще го стъпче с тeжък крак,
а пък с двата предни зъба
ще събори десет дъба!
Но ако тук изведнъж
завали пороен дъжд
где ти, братко мой, подслон
за такъв грамаден ...

Слон

В зоопарка

С буйна грива той се слави,
с нокти и със зъби здрави.
Знае се, че този звяр
на животните е цар ...
Но реши ли да избяга,
ще се спусна аз веднага
и със примката от връв
сам ще хвана този ...

Лъв

Планина се движи

Носи се навред мълва,
че в пустинята се движи
планина с два остри върха,
с дълга шия и глава.
Между двата върха – хижа
за араби-алпинисти ...
Аз се чудя и си мисля:
планина ли е това
като Витоша и Рила
или гърбава ...

Камила

Вихър

Дядо взе мустак да суче
и " хвали :
Мило внуче,
Като теб когато бях,
вихър яхвах и летях
вихър буен, с облак-грива,
дето слънцето закрива ...
Слушах дядо ми Антон
и му рекох с лек поклон:
–Дядо, ти си яхал ...

Кон

Тънко, дългокрако

Нещо мъничко, крилато,
дългокрако, слабовато,
върху бузата ми кацна
и забоде там иглица,
– Чакай – рекох,
да те мацна!
И замахнах със десница,
Ала плеснах си шамар
заради един ...

Комар

В парахода

По мотив от
народна гатанка

Щом потрябва на моряка,
той го хвърля, без да чака.
А когато не му трябва,
той захвърленото грабва
и набързо го прибира.
Ето, параходът спира
и морякът се приготвя
пак да хвърли ...

Котва

Хищница

Не, не е тя тревопасна,
а е хищна и опасна.
Може даже посред пладне
и човека да нападне.
Не живее сред балкана,
нито долу край бостана,
нито в замък,
нито в кула,
а живее в океана
и нарича се ...

Акула

Момиче сред морето

На морската повърхност тиха
очите ми за миг се впиха
в едно момиче нежно, мило
главата си с чадър покрило
и под прозрачната си блузка
краченца във водата спуска ...
Реших с усмивка лъчезарна
да щипна скритата му буза,
но щом по пръстите ме парна,
разбрах, че то било ...

Медуза

Сред реката

Ни рогато, ни хвъркато,
ни говори, ни се смее,
а в реката цяло лято
то се стрелка и лудее ...
Хванеш ли го с малка кука,
дърпа се, с опашка шиба.
Пожелавам ти: "На слука!"
Сети ли се, че е ...

Риба

Чудноватият гюм

Вижда пред обора Крум
нещо като щръкнал гюм
и си шепне той наум:
"Стори ми се гюм това,
а пък има врат, глава,
бяла рехава брада
и ушенца, и рога ...
Ах, туй чудо четирикрако,
май не е то гюм за мляко,
гюм за сок или боза,
ами си e то ...

Коза

Бабичка в гората

Тя живее сред гората
в малка къщичка чудата,
но навън ѝ е главата,
за да вижда и да чува;
и навън ѝ са краката,
за да може да пътува.
Тъй във своята къщурка
сто години си живурка
тази баба ...

Костенурка

Юначина

По мотив от
народна гатанка

Кой е този юначина,
дето е извил гърбина,
та по нея да преминат
в зимни дни
и в дните жежки
хора и машини тежки? ...
Май ненужен е въпрос
то се знае, че е ...

Мост

Обор от картон

Дремят във обор картонен
петдесет еднакви коня.
Имат те червени гриви
и са стройни и красиви,
ала нямат си копита
и не цвилят, и не ритат ...
А оборът?
Ех, оборът
без врата е, без прозорец
тъмен – целият закрит ...
Но ... дали това обор е,
или е ...

Кибрит

Лакомник

Няма зъби, ни уста;
ни ръце, крака, стомах,
а пък сума ти неща
гълта и превръща в прах.
И покой за него няма.
Все го мъчи страшен глад.
Би изял гора голяма,
даже – село, даже – град ...
Но ако го пазим строго,
той ще ни помага много.
Що е то? Не е ли ...

Огън

Шарено въженце

По мотив от
народна гатанка

Шарено въженце бяга:
ту се свива, ту – разтяга,
ту в тревата лъкатуши,
ту в шубраците се муши ...
Погнеш ли го – като гъска
врат протяга, остро съска ...
Ала аз не се боя
от омразната ...

Змия

Горско конче

В слънчевото рилско лято
конче спря, в лъчи облято.
Без седло, юзда и грива,
то с походка боязлива
клонести рога размахва,
ала никой го не яхва.
С хората избягва среща.
Вярвам всеки сe досеща,
че на губера зелен
е навел рога ...

Елен

Чакорана

Недоспала, недояла,
във премяна чернобяла,
спря сред двора отзарана
празнодумка Чакорана.
Тая крадла в махалата
и клюкарка всепризната
в летен пек и в зимни хали
все чакори и се хвали:
"Ча-кра, ча-ка,
ча-кра, ра-ка!
Вижте ме каква съм ...

Сврака

Дългоран

Минал вчера Дългоран,
та препасал с бял колан
планините и полята,
градовете и селата ...
Хей ти, мили Дългоран,
днес по твоя бял колан
хора и коли вървят,
че коланът ти е ...

Път

Юнак наперен

Край яхъра, дъра-бъра,
сритали се два катъра.
Спуснал се юнак наперен
във скафандър жълточерен
и сърдито взел да зънка,
па извадил сабя тънка
в миг един катър промушил,
та от болка той се сгушил ...
Тъй кавгата, дъра-бъра,
стихнала покрай яхъра.
А юнакът, който свършил
тая работа, бил ...

Стършел

Неогрянка

Неогрянка тъмнолика
снага няма, а се вижда.
Дето тръгна – не я викам,
а пък все със мен се движи.
Ето, в слънчевото лято
спрях самичък край реката,
ала щом се там надвесих
в нея влезе Неогрянка.
Хвърлях клонки, листи, сламки
и водата ги отнесе.
Не отнеce Неогрянка,
Неогрянка – мойта ...

Сянка

Кълбо в градина

Вчера баба Нена мина
покрай нашата градина,
но кълбо пред нея лъсна
и тя взе, че го откъсна.
С нож пък го наряза татко,
та похапнахме си сладко ...
Ах, кълбото, бабо Нено,
дето е отвън зелено,
а отвътре е червено,
дето расло е в градина,
не нарича ли се ...

Диня

Опако влакче

Край гората влакче чака.
Нито пуфка, нито трака
и с товар на тая спирка
силно то надува свирка.
Скоро чичко го подкара
през нивята с пълна пара,
Но на моста, край бостана,
то защо ли в миг застана?
Моста ли за важна гара
взе проклетото ...

Магаре

Сервитьори

Ведно събрани са шест души
отлични сервитьори:
единият от тях говори,
а друг, все нещо души;
двамина тихо само гледат,
двамина пък – на педя,
встрани от тях се гушат
и само слушат, слушат ...
Ами ... какво ли е това?
То май е твоята ...

Глава

Но понякога ...

Звънка и приятна тя е.
С мъдростта си ще те смае.
Но понякога е хладна
и е груба и досадна ...
Щом излезне тя хаплива
и обидна от молива
от бодлите ѝ корави
гумата ще те избави.
Но излитне ли, човече,
от езика ти далече,
как ти ще изтриеш с гума
казаната вече ...

Дума

В онзи вир ...

Закачлива, шеговита,
баба вчера ме попита:
– Що е туй, което квака
в онзи вир край ракитака
кривокрако,
с две очища,
вре се в гъсти коренища;
шарено, зелено сиво
и от заек по-страхливо?
Ех, защо си мисли баба,
че не зная що е ...

Жаба

Зайче бяло

В черна угар зайче бяло
тича, скача – пощуряло.
Колкото по-дълго тича
толкова се то смалява.
Виж, на буквички прилича
дирята му пепелява.
С буквички е то застлало
угарта надлъж и шир ...
Зайчето скокливо, бяло,
се нарича ...

Тебешир

Певец

По мотив от
народна гатанка

Във устата си голяма
език има, зъби няма.
Щом го някой залюлее
с глас вълшебен ще запее,
ще събуди равнините,
върховете, долините ...
Що е то? Чудат певец
или гласовит ...

Звънец

Близначки

Две сестри-близначки мили
с мен живеят си задружно
и не жалят свойте сили
да помогнат, щом е нужно.
С мен си лягат и се будят,
с мен почиват и се трудят
ту подават ми геврече,
ту филийка с масълце ...
Май досещате се вече
туй са моите ...

Ръце

Смелчакът

Смелчак е през зимата
и щипе, и хапе.
Омекне ли климата
и стряха прокапе
страхливец той става.
От страх се стопява
и чезне без знак
стопеният ...

Сняг

Дългушка

На стена виси Дългушка
със гердан на тънка гушка.
Стройна, лъскава, красива
с две гърла, а мълчалива.
Но в гърлата огън носи.
И когато се ядоса,
писва силно, та разцепва
храсталаци и долове,
и с градушка от олово
сума зайци изпотрепва ...
Ах ти, лъскава Дългушка
то се знае, че си ...

Пушка

Катинар

То на къща и хамбар
е надежден катинар.
На вратата не виси,
а нащрек лежи пред прага.
Дойде ли крадец, веднага
двора то ще огласи.
Този катинар без ключ е
и наричаме го ...

Куче

Плашило

В късна вечер сред върбите
край прогнилата коруба,
драла гърло гласовито
някаква певица груба.
Връщал се от къра дядо
и решил да се обади:
– Хей, какво е туй плашило?
Ту запее, ту заджавка
като котка ту замявка ...
Eхото пък продължило:
"мяв-каа, мяв-каа ...

Кукумявка

Поспалана

Цяло лято скита тя
по гори и по долини
и до късно в есента
лапа дренки и малини,
пък за зимата голяма
сбрано нищичко си няма...
Сняг сега вали навън
преспи мразовити трупа.
Цяла зима тежък сън
спи в задънена хралупа,
че е без храна и печка
тази поспалива ...

Мечка

Трактор

Черен трактор под земята
пръст гребе и вън я мята.
Все оре, не губи време,
но не сее плодно семе,
а в ливади и градини
прави дупки и рътлини.
Трактор ли е туй, дечица,
или е ...

Къртица

В лозето

Посред лозето в листака
кой е мрежа сплел и чака
да се хване я мушица,
я калинка, я пчелица? ...
Но дойдоха хора рано
в лозето непрекопано.
Почнаха да го копаят
и видяха тука ...

Паяк

Сред овощака

Циганка лакома
с пъстри шалвари
идва нечакана
в клоните стари.
Листите, пъпките –
вредом изяжда.
Там, дето стъпне тя,
плод се не ражда.
– Що за човече?
питам Спасеница.
Тя пък ми рече:
–Туй е ...

Гъсеница

Майстор

Нa дебела стара бука
сред гората майстор чука
майстор шарен, клюноват
и крилат,
и опашат.
Но пирони не кове той,
а дълбай дървото.
Ето:
стъпил върху тази бука
от зори, та чак до здрач,
сред гората тиха чука
неуморният ...

Кълвач

Смешница

Спряхме с Руменчо и Зарка
пред смешница в зоопарка.
Тя ръце големи маха,
по врата си пясък ръси.
Ту е горда, ту е плаха,
ту се радва, ту се въси ...
Някой шоколад подаде
през пробитата ограда
и ръката му целуна
тая весела ...

Маймуна

Ловец

Дом си прави сред скалите,
дето расне само мъх.
В облаците чак излита
и кръжи над дол и връх.
Пушка няма, а пък ето,
той на лов е път поел
и се бори с ветровете
този едрокрил ...

Орел

Два коня

По мотив от
народна гатанка

Имаме два рижи коня.
Щом ги вържа и подгоня
с мен навсякъде те бягат,
но отвържа ли ги – лягат ...
Нито искат ми храница,
нито искат ми водица,
а наместо гриви – джуфки
имат моите ...

Обувки

Смей ли някои

Кацa по цветя и клони
и макар че е омразно
бръмчоленето ѝ празно
смей ли някой да я гони?!
Само палавият Хари
пръчка взе да я удари,
но с настръхнала коса,
вижте – бяга от ...

Оса

Облак дъждоносен

Чудо стана днес в Загора,
облак влезе сам в обора!
Щом го пипна чичо Груди
интерес у нас събуди:
облакът през куп ръкави
бял дъжд сипна в струйки прави
и без много шум и мълнии,
цели три ведра напълни...
– Облак?! – всеки тук се чуди.
Но го гали с длан корава
и отвръща чичо Груди:
– Не е облак, а е ...

Крава

Невидимият пътник

Няма ни крака, ни тяло,
ни с крила е полетяло,
ни се вижда, ни се чува,
а пътува ли, пътува ...
– Май ти с вятъра го сбърка?
Но часовникът си цъка
и звъни – да разбереме,
че отмерва точно ...

Време

С кожух сред лятото

Сред горещо,
знойно лято
питам старче чудновато:
– Зимни ветрове не духат,
а защо си ти с кожух?
И с бодли ти е кожухът
вместо с вълна или с пух.
Бягай, старче, в гъста шума
на прохлада да се свреш!
– Не съм старче – то продума,
а съм ...

Таралеж

Мама буренцето чукна ...

Купих днес от магазина
пълно буренце със вино.
Виното в средата – жълто,
а наоколо пък – бяло.
Не е то от грозде зряло,
нито в чаша се налива,
нито някого опива ...
Мама буренцето чукна,
виното из него – рукна
и в тиган със масълце,
пържи тя за мен ...

Яйце
Буренце

Биография

Задна

Спас Антонов е роден на 25 май 1925 г. в с. Делян, Софийски окръг, в бедно земеделско семейство. През летните ваканции става ратай и пасе чуждите овце и говеда.

На 14-годишна възраст, прогонен от недоимъка, идва в столицата, за да търси препитание. Работи като общ работник в ресторант, като чирак при дърводелец, шлосер и автомонтьор. Завършва курс за трактористи (1941). През 1942 г. е ученик-стругар във Военно-инженерната фабрика. Завършва занаятчийското училище и получава свидетелство за майстор-стругар (1945). В казармата получава свидетелство за професионален шофьор (1946). Учи във вечерния механотехникум и работи във завода за резервни части като майстор-стругар. След завършване на техникума работи като конструктор (1952). В началото на 1953 г. следва курс по журналистика за редактори в низовия печат. Основава и редактира заводски вестник (1954). Завършва задочно ВМЕИ-София и се дипломира като инженер-машиностроител (1957). През 1963 г. завършва журналистика в Софийския университет. От 1963 г. до 1966 г. е инженер в Електрокарния завод, където има 5 рационализации. От 1967 г. работи като специалист в Научноизследователския институт по електро- и мотокари в София.

За първи път печата стихотворение във вестник "Труд" (1950). Като студент участва в кръжока "Васил Воденичарски" и тогава се ражда идеята да създаде своя Домашна картотека на съвременната българска поезия. В момента в нея има над 2 400 000 изрезки със стихове на 9600 автори. В каталога към картотеката са вписани имената на 2300 души, издали най-малко по една стихосбирка.

Спас Антонов е инициатор за създаване на СНБП (1990) и негов секретар до 1995 г. Сътрудничи на периодичния печат със стихове за възрастни и за деца, с разкази, фейлетони и хумор. Биографични данни за него са поместени в енциклопедическите справочници "Кой кой е в България", "Кой кой е в българската култура", "Български писатели, творци на литература за деца и юноши". Участва със свои творби в няколко учебника за основните училища, в много вестници, списания, литературни сборници и антологии. Член е на Съюза на българските писатели.

Има син и дъщеря, както и три внучки.

СЪДЪРЖАНИЕ

КЪЩИЧКА ВЪЛШЕБНА (телевизор) ................... 5 ОГНЕНАТА ПТИЦА (ракета) ........................ 6 ДЯДОВИЯТ САМОЛЕТ (щъркел) ...................... 7 ХАЛА ОГЛАДНЯЛА (комбайн) ....................... 8 БИВОЛ (трактор) ................................ 9 КОТКА ЛИ Е (прахосмукачка) ..................... 10 СТОНОЖКА (влак) ................................ 11 СТРОИТЕЛ-ВЕЛИКАН (кулокран) .................... 12 БРАТЧЕ НА МОРЕТО (язовир) ...................... 13 ЗВЕЗДЕН ЮНАК (космонавт) ....................... 14 ВОЗИЛО БЕЗ КОРМИЛО (асансьор) .................. 15 ЮНАЧЕ (клещи) .................................. 16 СТУДЕНИЯТ СКЛАД (хладилник) .................... 17 НА ПЪРЗАЛКА (химикалка) ........................ 18 ПТИЦА ИЛИ БРЪМБАР (самолет) .................... 19 ПРИЯТЕЛ (светофар) ............................. 20 ВЕЧНИ ПЪТНИЦИ (пари) ........................... 21 ДЯВОЛИТОТО МОМЧЕНЦЕ (телефон) .................. 22 СТРЕЛА (лястовица) ............................. 23 СВЕТОФАР В ПОЛЕТО (слънчоглед) ................. 24 РАБОТЛИВКА (мравка) ............................ 25 ГОСТЕНКА (нощ) ................................. 26 ЧУДО В ИНДИЯ (кобра) ........................... 27 БУДИЛНИК (петел) ............................... 28 ЖИВО ФАРЧЕ (светулка) .......................... 29 НО АКО... (слон) ............................... 30 В ЗООПАРКА (лъв) ............................... 31 ПЛАНИНА СЕ ДВИЖИ (камила) ...................... 32 ВИХЪР (кон) .................................... 33 ТЪНКО, ДЪЛГОКРАКО (комар) ...................... 34 В ПАРАХОДА (котва) ............................. 35 ХИЩНИЦА (акула) ................................ 36 МОМИЧЕ СРЕД МОРЕТО (медуза) .................... 37 СРЕД РЕКАТА (риба) ............................. 38 ЧУДНОВАТИЯТ ГЮМ (коза) ......................... 39 БАБИЧКА В ГОРАТА (костенурка) .................. 40 ЮНАЧИНА (мост) ................................. 41 ОБОР ОТ КАРТОН (кибрит) ........................ 42 ЛАКОМНИК (огън) ................................ 43 ШАРЕНО ВЪЖЕНЦЕ (змия) .......................... 44 ГОРСКО КОНЧЕ (елен) ............................ 45 ЧАКОРАНА (сврака) .............................. 46 ДЪЛГОРАН (път) ................................. 47 ЮНАК НАПЕРЕН (стършел) ......................... 48 НЕОГРЯНКА (сянка) .............................. 49 КЪЛБО В ГРАДИНА (диня) ......................... 50 ОПАКО ВЛАКЧЕ (магаре) .......................... 51 СЕРВИТЬОРИ (глава) ............................. 52 НО ПОНЯКОГА. ... (дума) ........................ 53 В ОНЗИ ВИР ... (жаба) .......................... 54 ЗАЙЧЕ БЯЛО (тебешир) ........................... 55 ПЕВЕЦ (звънец) ................................. 56 БЛИЗНАЧКИ (ръце) ............................... 57 СМЕЛЧАКЪТ (сняг) ............................... 58 ДЪЛГУШКА (пушка) ............................... 59 КАТИНАР (куче) ................................. 60 ПЛАШИЛО (кукумявка) ............................ 61 ПОСПАЛАНА (мечка) .............................. 62 ТРАКТОР (къртица) .............................. 63 В ЛОЗЕТО (паяк) ................................ 64 СРЕД ОВОЩАКА (гъсеница) ........................ 65 МАЙСТОР (кълвач) ............................... 66 СМЕШНИЦА (маймуна) ............................. 67 ЛОВЕЦ (орел) ................................... 68 ДВА КОНЯ (обувки) .............................. 69 СМЕЙ ЛИ НЯКОЙ ... (оса) ........................ 70 ОБЛАК ДЪЖДОНОСЕН (крава) ....................... 71 НЕВИДИМИЯТ ПЪТНИК (време) ...................... 72 С КОЖУХ СРЕД ЛЯТОТО (таралеж) .................. 73 МАМА БУРЕНЦЕТО ЧУКНА ... (яйце) ................ 74

 
 
Публикуване на коментар