понеделник, 13 февруари 2012 г.

Дядовият самолет

 

Гатанки

Катинар

На овчарската кошара
то е сякаш катинара.
Но заключиш ли го – май
ти кошарата отключваш,
а отключиш ли го – знай,
че кошарата заключваш.
Катинар.
И то – без ключ е.
Катинар не е, а ...

Жътвено поле

Тридесет зърна игриви
плод са дали в триста ниви.
Нивите пък още лани
във едно поле са сбрани.
Щом полето ти разгънеш
със оки пшеница жънеш,
но ожънеш ли го – ето,
пак пшеницата не стига ...
Ах, разбра ли, че в ръцете
не държиш поле, а ...

Неогрянка

Неогрянка тъмнолика
снага няма, а се вижда.
Дето тръгна – не я виждам,
а пък все със мен се движи.
Ето в слънчевото лято
спрях самичък край реката,
ала щом се там надвесих –
в нея влезе Неогрянка.
Хвърлях клонки, листи, сламки
и водата ги отнесе.
Не отнесе Неогрянка,
Неогрянка – мойта ...

Трактор

Черен трактор под земята
пръст гребе и вън я мята.
Прави дупки, дето мине;
по ливади и градини.
Все оре, не губи време,
ала не да сее семе ...
Трактор ли е туй, дечица,
или е ...

На пързалка

Гледай: стройна, дълга Лалка
как танцува на пързалка ...
И с една-едничка кънка
тя чертае цифра тънка,
после върху бяла писта
малка буквичка изписва ...
Питаш: – Где е тая писта
и с едничка кънка – Лалка?
Май ти трябва помощ малкa:
върху лист хартия чиста
се пързаля ...

Зайче бяло

Зайче бяло в черна yгap
тича подскокливо, лудо.
Колкото по-дълго тича
– Толкова се то смалява,
че си дрешките съблича
буквички от тях да прави.
С буквички е то застлало
угарта надлъж и шир ...
Но дали е зайче бяло,
или туй е ...

Дядовият самолет

Ей – над тинестото блато
нещо вие се крилато.
Дядо рече:
– Самолет е!
Той при нас е само лете,
а през зимата е бил
в топлите страни край Нил.
Аз отвърнах:
– Не е в ред,
дядо, твоят самолет,
щом над блатото хвърчи,
пък не чувам да бръмчи.
Май нещата си объркал.
Не е самолет, а ...

Дяволитото момченце

У дома седи момченце,
стиснало в ръка въженце.
С медено звънче звъни то
в джобовете нейде скрито.
Чудно е, че и каквото
да му викнеш на ухото
по въженцето за миг
то предава твоя вик
чак през девет планини.
Ни гласеца ти мени,
нито повишава тон ...
Туй не е ли ...

Скороговорки

Колиба за кобила

Колибар на кобилар дава колиба,
кобилар на колибар дава кобила.

Магдалина и Дарина

Магдалина има мандолина,
а Дарина има мандарина.
Магдалина свири с мандолина,
а Дарина лапа мандарина.

Палав Павел

Палав Павел плет подпалил,
плет при плевник, пълен с плява ...
Пламнал плетът и оставил
куп от пепел палав Павел.

Чичо Цачо, Цочо и Чочо

Връх изкачва чичо Цачо,
а след него чичов Цочо
води кучето си Чочо.
Скача Чочо покрай Цочо,
но не чака чичо Цачо
нито Цочо, нито Чочо.

Вранка гракна ...

Бранка гракна
на гранка –
сепна Ганка
от дрямка.
Скокна Ганка
за дрянка –
хвръкна вранка
от гранка.

Небивалици

Добра среща

Срещна Ежко в утрин pаннa
Баба Мравка сред Балкана
и хвaлбица той подхвана:
– Вярвай, Бабо Мравке – ето,
снощи изорах небето
и посях сто дини бели,
а пък те нощес узрели,
та във тая заран късна
тръгнал съм да ги откъсна!
– Аз пък, мили Ежко Бежко,
колкото и да е тежко,
до морето път ще бия.
Жадна съм, от теб не крия
цялото ще го изпия!

Паякова мрежа

Сплете паяк тънка мрежа,
ала нека отбележа –
пръв се хвана в нея ... ежа!
А след него – погледнете:
цял се в мрежата заплете
бивол чер, накичен с цвете.
После мечка там се спъна,
повъртя се и до тръна
в миша дупка тя потъна.
Паякът с крака притупка,
спусна се и в тая дупка
бързо мечката ... изхрупка!

Предговор

Cпас Алексиев Антонов е роден в с. Делян, Софийско. Завършва журналистика в СУ "Кл. Охридски". Сега е на работа в инженерингова организация към "Балканкар". Публикувал е стихове, хумор, разкази и журналистически материали в централните вестници и списания. Участвувал е в няколко броя на сборник "Китка" – изд. "Народна младеж", и в библиотека "Джудже" – изд. "Български художник".

Пъстроцветки

Издателство "Народна младеж"

© Владимир Коларов, Cпac Антонов, Ботьо Буков

с/о Jusautor, Sofia, 1985