понеделник, 13 февруари 2012 г.

Камили в шепа

 

Ветровита есен

Духна вятър в късна есен
и към връх висок понесе
къщата ни цяла с двора,
с дървесата, със стобора...
В къщата, за път облечен,
гледах към върха далечен
и запях си даже песен ...
Ех, че ветровита есен!

Майстор Зайко

Бистро, мъничко поточе
влачи камъни и трупи.
Скокна щърк да го прескочи,
но ... рогата той си счупи!
Жално еж ... изчурулика.
Ей го – след минута хвърка,
майстор Зайко да повика –
без рога не може щърка.
Допълзя веднага Зайко
и от бук рога направи ...
Кой за щърка пак се вайка?
Вече той с рога е здрави!

Добра среща

Срещна Ежко в утрин ранна
Баба Мравка сред Балкана
и хвалбица той подхвана:
– Вярвай, Бабо Мравке – ето,
снощи изорах небето
и посях сто дини бели,
а пък те нощес узрели,
та във тая заран късна
тръгнал съм да ги откъсна!
– Аз пък, мили Ежко Бежко,
колкото и да е тежко,
до морето път ще бия.
Жадна съм, от теб не крия –
цялото ще го изпия!

Паякова мрежа

Сплете паяк тънка мрежа,
ала нека отбележа –
пръв се хвана в нея ... ежа!
А след него – погледнете:
цял се в мрежата заплете
бивол чер, закичен с цвете.
После мечка там се спъна,
повъртя се и до тръна
в миша дупка тя потъна.
Паякът с крака притупка,
спусна се и в тая дупка
бързо мечката ... изхрупка!

Кръстовище

По асфалтова пътека
кривна лодка с пет човека,
че насреща Симеон
влачи ... облак с камион!
А след него валяк кара
спешно сто пожарникара,
че зад Гол баир в лъката,
пламнала, гори ... реката!
Параход на три етажа
бавно плува по ... паважа!
Самолет пък от Сахара
кацна тук на ... тротоара!
Ей, пристигна най-подир
влак, помъкнал ... язовир,
и забули с гъста пàра
двата нови светофара.
И сега кой път ще стори
на летящите скиори,
че на фѝниша ги чака
с три вагона торти влака?

Камили в шепа

На топола тънка, стройна
вчера кацна едър слон
и гнездо сред зима знойна
си направи върху клон.
В него снесе – две ли, три ли –
малки бели яйчица,
от които пък ... камили
се излюпиха, деца!
Вижте – горе по тавана
как камилите летят ...
Искате ли да ги хвана?
Ето – в шепата ми спят!

Иде зима

Пее през април авлига –
скоро зимата пристига.
В своя дом с десница ловка
Шаро слага ... мухоловка!
На пътечката две риби
правят от мъгла ... колиби!
Скубе паяк неуморен
от небето ... дъбов корен!
В дъното на язовира
пчелен кошер мед събира.
В стара мечешка хралупа
бръмбар ... волски кожи трупа!
Таралеж помъкна ... кон,
а пък мравка влачи ... слон!
Три калинки с празни кофи
брулят от бреза ... картофи!
Котаран с лопата вади
от морето ... шоколади!
Шоколади вече има
и за следващата зима.

На пързалка

Борислав, Стоян и Мите
в джоб напъхаха шейните,
яхнаха коза крилата
и поеха към реката.
Тримата щастливи бяха,
че с шейните си пълзяха
в тоя страшен юлски мраз
с триста километра в час!
С длан им махаха камили.
Котараци пъстрокрили
пляскаха им със крилца:
"Браво, весели деца!"
И обратно пак с козата
полетяха над лозята,
над балкани с дини зрели,
над бостани с преспи бели.

Топка трябва да се рита ...

Сред гората гъста, тъмна,
въ рху чука остра, стръмна,
Спас, Иван, Марин и Тотко
спряха – да поритат топка.
Ала бяха много гладни,
че не бяха яли два дни,
та затуй Марин набра
портокали ... от върба!
А в рекичката Иван
хвана с въдица ... глиган!
Тотко пък събори с гръб
петвековен клонест дъб!
Сложи Спас в пробит тиган
уловения глиган.
На дъба, разпален с лед,
сготви топъл ... сладолед!
Хапнаха си до насита
топка трябва да се рита ...
Но остана сладолед.
Искаш ли – почакай ред!

Разсърденият бик

Бик разсърден – в планината
смачка и треви, и буки,
срина връх голям с рогата
и помете всички чуки.
После втурна се към мене
аз го хванах за рогата.
Взе да охка той, да стене,
но го хвърлих в небесата.
Там нa облаче бухлато
полетя в страни нечути ...
И остана планината
без дървета, връх и чуки!

СПАС АНТОНОВ

КАМИЛИ В ШЕПА
весели небивалици

За предучилищна възраст. Рецензент Георги Цанков. Художник Киро Мавров. Редактор Майя Начкова. Худ. редактор Буян Филчев. Техн. редактор Здравко Божанов. Коректор Евелина Георчева. Лит. група V. Код 30/95З72291З7/6255·19-86. Дадена за печат на 27.ХІ.1985 г. Подписана за печат на 20.ХII.1985 г. Излязла от печат на 30.Ш.1986 г. Формат 8/70/100. Печ. коли 2. Изд. коли 2,60. УИК 4,10 Тираж 55 120. Цена 0,59 лв. Индекс ДБ–1. ДП "Балкан", бул. "Ленин" 113, София. Издателство "Български художник" Московска 37, София ©Спас Антонов, Киро Мавров, 1986 с/о Jusautor, Sofia